دانلود تحقیق در موردعرضه و تقاضا کشش درامدی و کشش قیمتی

نام فایل : عرضه و تقاضا کشش درامدی و کشش قیمتی فرمت : .ppt تعداد صفحه/اسلاید : 46 حجم : 3 مگابایت به نام خدا عرضه و تقاضاکشش درآمدی و کشش قیمتی تقاضا (Demand): مقداری از یک کالا که یک فرد مایل است درطی یک دوره معین از زمان بخرد، که تابعی از قیمت کالادانلود تحقیق در موردعرضه و تقاضا کشش درامدی و کشش قیمتی|2051118|bsv|دانلود تحقیق در موردعرضه و تقاضا کشش درامدی و کشش قیمتی
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان دانلود تحقیق در موردعرضه و تقاضا کشش درامدی و کشش قیمتی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

نام فایل : عرضه و تقاضا کشش درامدی و کشش قیمتی

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 46

حجم : 3 مگابایت


به نام خدا
عرضه و تقاضاکشش درآمدی و کشش قیمتی


تقاضا (Demand):
مقداری از یک کالا که یک فرد مایل است درطی یک دوره معین از زمان بخرد، که تابعی از قیمت کالا ، درآمد پولی او، قیمت سایر کالاها و سلیقه اش می باشد.

حداکثر قیمتی که مصرف کننده حاضر است برای میزان معینی از کالا و خدمات در مدت زمان معین بپردازد تقاضا نامیده میشود، از طرف دیگر تقاضا را میتوان بیشترین مقداری از کالا و یا خدمت که مصرف کننده برای هر قیمت معین و در زمان معین حاضر است اخذ نماید نیز دانست.
عوامل مؤثر بر تقاضا:
1-قیمت کالا( Px ):قیمت هر کالا در شرایط عادی ، رابطه عکس با تقاضای آن کالا دارد که این همان قانون تقاضا می باشد.
2- درآمد (I): با افزایش درآمد مصرف کننده ، قدرت خرید او برای کالای معمولی افزایش می یابد اما برای کالای پست تقاضای وی با افزایش درآمد، کاهش خواهد یافت.
3- کالای جانشین (Ps):کالای جانشین، کالایی است که مصرف کننده تمایل به مصرف همزمان آن با کالای تقاضا شده را ندارد مثل گوشت مرغ و گوشت ماهی و یا شکر و قند . اگر قیمت شکر افزایش پیدا کند تقاضا برای قند افزایش می یابد.
4- قیمت کالای مکمل(Pc): کالایی که به همراه کالای مورد تقاضا می باشد مکمل کالای مورد تقاضا میباشد مثل چای و قند. با افزایش در قیمت کالای مکمل ، تقاضای کالای مورد نظر کاهش پیدا می کند.
5- سلیقه و ترجیحات (T): با تغییر سلیقه هر فرد به دلیل تبلیغات ، افزایش اطلاعات توصیه های پزشکان و ...تقاضای او در هر سطحی از قیمت تغییر می یابد.
6- انتظارات قیمتی یا قیمت انتظاری (Pe): اگر مصرف کننده انتظار افزایش قیمت کالای خاصی را در آینده داشته باشد تقاضای وی را از آن کالا در زمان حال افزایش می دهد.
7- تعداد مصرف کننده(C): این عامل در تقاضای بازار مؤثر می باشد و هر چه تعداد مصرف کنندگان یک کالا در بازار بیشتر باشد تقاضای آن کالا افزایش خواهد یافت.

تابع تقاضا:
با توجه به عوامل مؤثر در تقاضا می توان تابع تقاضا را به صورت زیر متأثر از عوامل مختلف مؤثر در تقاضا نوشت:
Qdx=F(Px , I , Ps , Pc ,T , Pe ,C ,….)
با فرض ثابت بودن سایر شرایط فقط قیمت کالا بر تقاضای آن تأثیر خواهد گذاشت:
Qdx=f(Px)
Qx=a-bPx
با توجه به اینکه شیب تابع ارائه شده منفی می باشد این تابع نشان دهنده ارتباط معکوس بین قیمت کالا (Px) و مقدار تقاضا (Qx) میباشد، به این تابع تقاضا می گویند.

جدول و منحنی تقاضا:
این جدول فقط از لیست قیمتها و مقادیر کالای مربوطه تشکیل یافته که خود شخص یا گروهی از اشخاص در آن سطح قیمتها ، کالای خاص را تقاضا کرده اند.

قانون منفی بودن شیب تقاضا:
قیمت هر کالا در شرایط عادی ، رابطه عکس با تقاضای آن کالا دارد؛ بجز استثنایی برای موارد نادر منحنی تقاضا همیشه دارای شیب از چپ به راست و از بالا به پایین می باشد که نشان دهنده این است که با پایین آمدن قیمت کالا ، مقدار بیشتری از آن خریداری می شود؛ که این همان قانون منفی بودن شیب تقاضا می باشد.
اثر جانشینی،اثر درآمدی و شکل منحنی تقاضا
اثر جانشینی: زمانی که قیمت کالای کم می شود فرد این کالا راجانشین کالای می کند که قیمت آن بدون تغییر باقیمانده است . این اثر جانشینی موجب افزایش مقدار تقاضا شده از کالا که قیمت آن کم می شود.
اثر درآمدی : افزایش در قیمت هر کالای (پست یا معمولی) موجب کاهش درآمد واقعی فرد می شود، با کاهش درآمد واقعی، مصرف کننده از هر کالای معمولی کمتر خواهد خرید اما از هر کالای پست بیشتر می خرد .
زمانی که قیمت یک کالای معمولی افزایش می یابد، ما مقدار کمتری از آن می خریم یعنی منحنی تقاضا شیب منفی دارد و دلیل این کار هم اثر درآمدی و هم اثر جانشینی می باشد.
زمانی که قیمت یک کالای معمولی کاهش می یابد، ما مقدار بیشتری از آن می خریم یعنی منحنی تقاضا شیب منفی داردو دلیل اثر جانشینی می باشد
....