تجزیه و تحلیل سیستم موجود در باشگاه جوانان مهر و تهیه سیستم کاری مناسب

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 132 دیکشنری کلمات ........................................................................ مقدمه .................................................................................... دلایل شروع مطالعه .....................تجزیه و تحلیل سیستم موجود در باشگاه جوانان مهر و تهیه سیستم کاری مناسب|30019321|bsv|تجزیه و تحلیل سیستم موجود در باشگاه جوانان مهر و تهیه سیستم کاری مناسب
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان تجزیه و تحلیل سیستم موجود در باشگاه جوانان مهر و تهیه سیستم کاری مناسب آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 132

دیکشنری کلمات ........................................................................مقدمه ....................................................................................دلایل شروع مطالعه ....................................................................آشنایی با سیستم ........................................................................روشهای جمع آوری اطلاعات ........................................................تعریف مسئله ...........................................................................چارت سازمانی .........................................................................معایب سیستم ...........................................................................نیازهای سیستم .........................................................................شرح عملکردی که می خواهیم انجام دهیم ........................................روش پیاده سازی .....................................................................امکان سنجی ها ........................................................................نمودار گنت ..............................................................................نمودار پرت ............................................................................بررسی وضعیت موجود ...............................................................نمودار سطح های مختلف سیستم ....................................................ارائه طرح های پیشنهادی ............................................................سیستم پیشنهادی ........................................................................نرم افزارهای مورد استفاده برای پروژه .........................................فرم ipo .................................................................................شرح عملیات و تصمیم گیری ها ...................................................تامین امنیت و پشتیبانی ..............................................................شرحی از روش پیاده سازی و نصب ...........................................نمودار گردش اطلاعات .............................................................لیست ورودی و خروجی ها ........................................................فایل ها و پایگاه داده ها ...............................................................نمودار ساختار برنامه ................................................................نمونه رابط گرافیکی .............................................................نمودار ارتباط موجودیت ها ............................................................دیکشنری داده ...........................................................................دیکشنری ساختار داده ..........................................................دیکشنری اجزاء داده ..........................................................دیکشنری ذخیره داده .........................................................دیکشنری جریان داده ....................................................دیکشنری کلماتباشگاه:به مجموعه ای اطلاق میشود که در آن فعالیتهای مشارکت جویانه و غیر رسمی صورت میگیرد و افراد در آن روابطی دوستانه و مستمر دارند.

شورای سیاست گزاری:مجموعه ای از افراد حقیقی و حقوقی که مسعولیت سیاست گزاری برنامه ریزی و نظارت بر کلیه فعالیت های باشگاه را بر عهده دارد.

مدیر باشگاه:شخصی حقوقی است که با پیشنهاد و تایید شورای سیاست گزاری(مدیرعامل موسس) برای مدت ... سال به عنوان مدیر باشگاه منصوب میشود . فعالیتهای مدیر باشگاه با هماهنگی و تائید رئیس شورای سیاست گزاری می باشد

شورای مدیریت و برنامه ریزی :مجموعه ای است متشکل از افراد حقیقی وحقوقی که کلیه برنامه ریزی ها و مدیریت طرحها و فعالیتهای باشگاه را بر عهده دارد.

بخش:به اصلی ترین واحد باشگاه اطلاق می شود که متشکل از واحدهای مختلف با اهداف و وظایف معین و در ارتباط با هم هستند.

مسئول بخش:شخصی حقوقی است که با پیشنهاد وتایید مدیرباشگاه وتایید مدیرعامل موسسه برای مدت 1 سال به عنوان مسئول یکی از بخسهای باشگاه منصوب میشود.

اتاقهای فکر:اتاقهای فکر جلسات راهبردی است که در جهت بحث و بررسی وتبادل نظر پیرامون مسائل مختلف جوانان در 8 عرصه به تفکیک برگزار میشود .

شورای هم اندیشی:مجموعه ای است از افراد حقیقی که وظیفه آن بحث و بررسی ایده های طرح شده در اتاقهای فکر و تبدیل آنها به طرحهای عملیاتی میباشد.

کانون:واحدی است که در آن فعالیتهای مشارکت جویانه و غیر رسمی و تخصصی پیرامون موضوع فعالیت کانون و ویژه اعصا کانون و مخاطبین عام صورت میگیرد . دامنه فعالیتهای کانون میتواند شهری استانی و کشوری باشد.

هیئت موسس کانون:مجموعه ای از اشخاص حقیقی با علایق مشترک و توانمندیهای مرتبط با کانون میباشند که مسئولیت برنامه ریزی های اجرائی و مقدماتی تاسیس کانون را بر عهده دارد.

کاندیدا:شخصی حقیقی است که واجد شرایط کاندیداتوری در شورای مرکزی کانون بوده و به صورت داوطلبانه جهت شرکت در انتخابات اعلام آمادگی می کند.

مجمع عمومی کانون:عبارتند از کلیه اعصا کانون که فرایند پزیرش را طی نموده اند و عضویت کانون درآمده باشند.

مدیر کانون:شخصی حقیقی است با علایق فرهنگی که به مدت 1 سال به عنوان مدیر کانون در انتخاب شورای مرکزی از سوی اعضا کانون انتخاب میشود.

گروه دوستی:یکی از بخشهای باشگاه میباشد که افراد با علایقو توانمندیهای یکسان در زمینه های خاص فعالیت نموده و در جهت این فعالیت پیوندی عاطفی بین یکدیگر برقرار مینمایند دامنه فعالیت گروههای دوستی محدود به اعضا گروه می باشد.

شورای مرکزی کانون:مجموعه ای از اشخاص با علایق فرهنگی از طریق انتخات توسط مجمع عمومی کانون به مدت 1 سال انتخاب میگردند و مجموعته مدیریتی تشکیل می دهند.

رسانه:ابزار انتقال پیام به مخاطب میباشد که در قالب نشریه مکتوب و نشریه الکترونیکی ارائه میگردد.

شبکه فراخوان:شبکه ای است که از طریق آن کلیه ارتباطاتو مقالات باشگاه با اعضا و مخاطبین به صورت تلفنی مکاتبه ای و... صورت میگیرد.

مخاطب:شخصی حقیقی است با علایق فرهنگی که در باشگاه حضور داشته و فرایند پزیرش را طی نموده و به عضویت باشگاه در آمده است.

طرح:مجموعه ای از اهداف خط مشی ها روکشها و ... هستند که در چارچوب خاص و در راستای اهداف مجموعه طراحی شده اند و در بازه ای معین و برای طیف خاصی از مخاطبین اجرا میگردد.

برنامه:طرح هایی که به صورت مستمر تکرار شده که با هدف ارتقائ سطوح مخاطب گستره اجرا محتوای برنامه و... اجرا میگردد.

کارشناس امور فرهنگی:شخصی است حقوقی با تخصص در امور فرهنگی که میتواند در خصوص طرح ها و برنامه هایی با محتوای فرهنگی ایده و نظر بدهد.

کارشناس امور آموزشی:شخصی است حقوقی با تخصص در امور آموزشی که میتواند در خصوص طرح ها و برنامه هایی با محتوای آموزشی ایده و نظر بدهد.مقدمه:با توجه به پیشرفت تکنولوژی و حجم روزافزون اطلاعات دیگر سیستم های دستی نمی توانند نیاز های انسان را بر آورده کنند.برای طراحی یک سیستم نرم افزاری خوب ما باید ابتدا درک خوبی از سیستم داشته باشیم و نیزهای اساسی سیستم را به خوبی درک کنیم و راه حلهای خوبی برای رفع نیازهای سیستم ارائه دهیم.در انجام کار تحلیلگر باید سیستم را به خوبی بشناسد و اطلاعات مناسبی را جمع آوری کند در غیراین صورت اگر اطلاعات بدست آمده با سیستم دستی موجود مغایرت داشته باشد سیستمی که در آینده طراحی میشود جوابگوی نیازهای این سیستم نیست.به همین منظور ما بر آن شدیم تا برای تهیه سیستمی کارا برای باشگاه جوانان مهر ابتدا سیستم موجود را مورد تجزیه و تحلیل مناسب قرار دهیم و بعد با توجه به نیازهای سیستم موجود راه حلهای مناسبی را برای آن ارائه دهیم.